Sẽ quay trở lại sớm!

Svute hiện đang được phát triển cho dự án mới, và sẽ sớm quay trở lại. Nếu có việc hãy liên hệ với tôi, cảm ơn bạn đã đến đây!

— Nguyen Trong Dai