Chia sẻ

Cài đặt Matlab R2015a cho Windows

22-08-2021  

Cài đặt đối với Windows

Download Matlab R2015a cho Windows 64bit: Link cài đặt 

Download Crack và Matlab R2015b cho Windows 32bit: Link cài đặt

1. Tải về các file ISO theo phiên bản muốn cài.

2. Mở file ISO:
    + Với Windows 10: double click vào ISO file.
    + Đối với các phiên bản Windows thấp hơn: giải nén ISO file bằng WinZip, 7-Zip, WinRar, etc.

3. Chạy setup.exe

4. Chọn "Use a File Installation Key" > Next

5. Chọn "Yes" > Next

6. Chọn "I have the File Installation Key..." > Enter the key > Next. 
Tìm key: Mở thư mục "crack", mở file install.txt. File Installation Key là một dãy 25 số có dạng xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

7. Chọn thư mục đã cài đặt, ví dụ, C:\MATLAB_R2015a

9. Chọn Install và chờ cài đặt hoàn thành.

10. Khi cài đặt hoàn thành, mở thư mục "crack" copy 3 thư mục "bin", "java", và "toolbox" và ghi đè vào thư mục đã cài đặt

11. Mở thu mục "bin" trong thư mục cài đặt, và tạo lối tắt "matlab.exe" để dễ truy cập.

12. Chạy matlab.exe, chọn "Activate manually without the Internet" > Next

13. Chọn "Enter the full path to your licence file..." > Browse > Mở thư mục "crack" và chọn "lic_standalone.dat" > Select > Next > Finish.

Xem video hướng dẫn cài đặt:

Bình luận

Nguyễn Văn A
25-08-2021

<iframe src="/nhung/f11852f481940de5cca1" style="border:none;width:100%;min-height:400px;"></iframe>

0 Trả lời

Tác giả

Nguyễn Trọng Đại
@ngtrdai

Bài viết hay

Bài viết mới nhất

 Ủng hộ tôi ly Coffee