Chia sẻ

Tặng 14 khóa học lập trình khi cung cấp minh chứng Ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

24-08-2021  

Chương trình tặng 14 khóa học lập trình khi cung cấp minh chứng Ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 (không quan tâm số tiền đóng góp).

Chương trình tặng khóa học sẽ kết thúc vào ngày 31/08/2021

Minh chứng ủng hộ phải từ ngày 25/08/2021 tới ngày 31/08/2021

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin trong link dưới đây của chính phủ:

https://quyvacxincovid19.gov.vn/

Các bạn cần chụp hình minh chứng và submit tại đây, Tui sẽ check cuối ngày để gửi:

Bạn cần đăng nhập gmail của bạn để upload được File, vì cần tính xác thực tránh gian dối:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceeRfmkgZwEBCNVL6kStBwi2FL1kF2dDGJOL8oC3cz9PvnHg/viewform

Khi các bạn cung cấp minh chứng, Tui tặng ngay 14 khoa học online. Các khóa bao gồm:

1) C++:

https://unica.vn/thanh-thao-c-qua-108-bai-hoc?aff=11929
2) CTDL tập 1:

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-tap-1?aff=11929
3) CTDL tập 2:

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-giai-thuat-tap-2?aff=11929
4) Java Oop

https://unica.vn/lap-trinh-java-trong-4-tuan?aff=11929
5) Android cơ bản

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-co-ban?aff=11929
6) Android nâng cao:

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-nang-cao?aff=11929
7) Web API

https://unica.vn/lap-trinh-restful-webservice-trong-6-tuan?aff=11929

8) C# cơ bản:

https://unica.vn/toan-tap-ngon-ngu-lap-trinh-c?aff=11929
9) C# nâng cao:

https://unica.vn/lap-trinh-winform-voi-c-10-ung-dung?aff=11929
10) Tăng tốc lập trình với LINQ:

https://unica.vn/lap-trinh-linq-toan-tap?aff=11929

11) Lập trình Kotlin:

https://unica.vn/lap-trinh-android-toan-tap-voi-kotlin?aff=11929

12) Lập trình Python cơ bản

https://unica.vn/lam-chu-python-trong-4-tuan?aff=11929

13) Lập trình Zalo SDK:

https://unica.vn/lap-trinh-zalo-voi-android-sdk?aff=11929

14) Thành thạo Excel qua giải đề thi:

https://unica.vn/thanh-thao-excel-qua-giai-de-thi?aff=11929

 

Nguồn: Thầy Trần Duy Thanh

Link: https://duythanhcse.wordpress.com/2021/08/25/tang-14-khoa-hoc-lap-trinh-khi-cung-cap-minh-chung-ung-ho-quy-vac-xin-phong-chong-covid-19/

Bình luận

Tác giả

Nguyễn Trọng Đại
@ngtrdai

Bài viết hay

Bài viết mới nhất

 Ủng hộ tôi ly Coffee