Python

TOOL CRAWL DỮ LIỆU THỜI KHÓA BIỂU HCMUTE - SỬ DỤNG SELENIUM PYTHON

25-08-2021  

Giới thiệu

Đây là một script nhỏ sử dụng Selenium để crawl dữ liệu thời khóa biểu của trường ĐHSPKT, một phần lí do mình viết tool này là vì trang của trường không xuất được thời khóa biểu ra được smiley.

Code

Tài nguyên

Thư viện Selenium Python - Tài liệu Selenium Python
Microsoft Edge Driver - Link tải bản mới nhất

Ghi chú

Những option này giúp tắt các lỗi hay gặp khi sử dụng MSEdge Driver, và còn nhằm mục đích cho driver chạy ngầm, không hiển thị lên màn hình.

Tool sẽ xuất ra một file JSON dạng như sau

Phát triển thêm

Với dữ liệu như thế này có thể phát triển thêm các tool khác hay ho hơn dựa trên dữ liệu này.
Thanks! ❤️

Bình luận

Tác giả

Nguyễn Trọng Đại
@ngtrdai

Bài viết hay

Bài viết mới nhất

 Ủng hộ tôi ly Coffee