Chia sẻ

Video bài giảng - Hệ thống nhúng - HCMUTE

29-08-2021  

Giới thiệu môn học

Định nghĩa hệ thống nhúng

Hệ điều hành Linux - Phần 1

Hệ điều hành Linux - Phần 2

Quản lí source code với Git

Lập trình IOs cho raspberry

Bình luận

Tác giả

Nguyễn Trọng Đại
@ngtrdai

Bài viết hay

Bài viết mới nhất

 Ủng hộ tôi ly Coffee